Publikacje, rok 2005
Autor:
Rafał Kasprów, MDI Strategic Solutions
Tytuł:
Analiza sytuacji na polskim rynku ropy naftowej
Data wydania:
2005

Treść:
Bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikacja dostaw ze źródeł nie-rosyjskich.
Wiecej...