Publikacje, rok 2003
Autor:
Rafał Kasprów
Tytuł:
Minister pod urokiem rosyjskiego iluzjonizmu
Podtytuł:
Wynik negocjacji w sprawie gazu, ogłoszony jako wielki sukces rządu, w rzeczywistości jest zatrważający;

Data wydania:
2003.04.19
Gazeta / miejsce publikacji:
Rzeczpospolita

Treść:
Porozumienie gazowe zawarte z rządem rosyjskim oznacza wzmocnienie w Polsce monopolu Gazpromu na prawie dwie dekady. W okresie obowiązywania umowy wpływy do budżetu zostaną zmniejszone (szacunkowo) o ponad 1,4 mld dolarów, a przychody spółki transportującej gaz przez Polskę − o ponad 3,5 mld dolarów. Zafundowaliśmy sobie sytuację, która skutkować będzie przez dziesięciolecia zmniejszeniem wpływów z tranzytu rosyjskiego surowca, wysokimi cenami gazu, zablokowaną liberalizacją rynku, osłabieniem przemysłu chemicznego. Sporo zarobi tylko rosyjski Gazprom.
Wiecej...
Autor:
Anna Streżyńska, Rafał Kasprów
Tytuł:
PERSPEKTYWY POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO
Podtytuł:
(LIBERALIZACJA, REGULACJA, TECHNOLOGIE);

Data wydania:
2003.12.31
Gazeta / miejsce publikacji:
OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH

Treść:
Instytut III Rzeczypospolitej i Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawiają raport na temat aktualnego stanu rynku telekomunikacyjnego, zmian, jakie zaszły na nim od czasu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i wejścia w życie ustawy Prawo telekomunikacyjne, a także perspektyw na najbliższe kilka lat, związanych m.in. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz zachodzącymi zmianami regulacyjnymi i technologicznymi.
Wiecej...